Bijbelstudiekring

Ook in de 21e eeuw is Bijbelstudie belangrijk. Het persoonlijk geloofsleven en de opbouw van de gemeente kan niet zonder Bijbelstudie. De studiekring stimuleert om regelmatig tijd te reserveren voor persoonlijke én voor gezamenlijke Bijbelstudie. Het doel is te leren uit Gods Woordvoor ons leven. Het is een studiekring en dit betekent dat elk van de leden het Bijbelgedeelte tevoren heeft overdacht en voorbereid. Wij verdiepen ons in de Bijbelmet daarbij de vraag welke lessen erin staan voor ons persoonlijk geloof en voor ons gebeds- en dagelijks leven. Met elkaar bepalen we in welk Bijbelboek we ons gaan verdiepen. De bijbelstudiekring komt één keer per maand in huiselijke kring samen en de leiding rouleert per avond. Kom en doe ook mee! Bel voor informatie: dhr. D. (Daan) de Wit (tel. 2534398) of mw. H.C. (Corry) Volders (tel. 2535010).

Preekrooster
zondag, 22 jul 2018
Hoevelaken
09:30: dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde (Sebaldeburen
10:45: Geen dienst
18:30: dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde (Sebaldeburen
Achterveld
09:00: Geen dienst
Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda