Bezoekwerk

Huisbezoek

Tijdens de periode dat het winterwerk plaatsvindt, gaan de ouderlingen met hun bezoekbroeders wekelijks op huisbezoek. Elke ouderling bezoekt de adressen in zijn eigen wijk. We hopen dat het goede en gezegende ontmoetingen zullen zijn rond het geopende Woord van God. In dit verband wijzen we erop, dat het huisbezoek niet alleen bestemd is voor ouders, maar ook voor hun kinderen.

Ziekenbezoek

We stellen het op prijs dat u bij opname in het ziekenhuis en thuiskomst dit doorgeeft aan uw wijkpredikant. Ditzelfde geldt ook bij langdurige en ernstige ziekte thuis. De zieken in de verschillende ziekenhuizen worden wekelijks door één van de predikanten bezocht. Als kerk willen we graag in dagen van zorg en ziekte met u meeleven en voor en met u bidden.

Pastoraal bezoek

Wanneer u om één of andere reden een bezoek van uw wijkpredikant wenst, dan kunt u dat aan hem doorgeven. Het is een goede zaak dat u hem op de hoogte stelt van droefheid en zorg, van vreugde en zegen. Zo kan er in alle omstandigheden met u worden meegeleefd.

Jubilea

Bij vreugdevolle en blijde gebeurtenissen willen we als kerk niet achterblijven. Zo ook wanneer het gaat om een huwelijksjubileum, verloving etc. Als u het meldt aan uw wijkpredikant of wijkouderling komen wij graag bij u langs. Gods Woord roept ons op om blij te zijn met de blijden (Romeinen 12: 15).

Kraambezoek

Wanneer u het verheugende nieuws van de geboorte van nieuw leven meedeelt aan uw wijkpredikant, dan komt hij namens de kerk bij u op bezoek.

Bejaardenbezoek/bezoek in verpleegtehuizen

De predikanten brengen hen die 80 jaar en ouder zijn, één keer per twee jaar een bezoek. Tevens zal ouderling J. Lommers of  een van de bezoekbroeders G. Gerritsen, G. de Kruijf en N. Benschop  bij hen die 75 jaar en ouder zijn één keer per jaar, rond de verjaardag, op bezoek komen. De wijkouderling komt op bezoek in het jaar, dat de wijkpredikant niet komt.

De verdeling in wijken is als volgt:

  • Bezoekbroeder G. Gerritsen wijk 1, 2 en 3
  • Bezoekbroeder N. Benschop wijk 4
  • Bezoekbroeder G. de Kruijf wijk 6 en de verzorgingshuizen Norschoten, Lisidunahof en De Pol
  • Dhr. A. Blok wijk 5
  • Dhr. T. van Eckeveld wijk 6

Op kamers, lange stage, uitzending

De kerkenraad wil graag meeleven met jongelui die voor studie of voor hun werk uit huis gaan wonen. Maar ook met jongeren die een lange stage in het buitenland gaan volgen of worden uitgezonden als militair. Het is vaak een hele verandering voor de jongeren, maar ook voor het gezin waar ze in opgegroeid zijn.

Wil je het doorgeven aan jouw wijkouderling? Je mag ons ook mailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We willen je dan graag nog even een bezoekje brengen om je sterkte te wensen en de zegen van God mee te geven in de tijd die voor je ligt. Wilt u als ouders ook in de gaten houden dat het doorgegeven wordt?

Bezoek aan nieuw ingekomenen

Als gemeenteleden zich bij binnenkomst in de gemeente melden bij de scriba en/of wijkpredikant dan worden zij bezocht door de wijkpredikant c.q. wijkouderling. Wanneer gemeenteleden binnenkomen via de administratie (LRP), dan wordt het eerste contact gelegd door broeder J.C. van der Knijff. Daarna zal de wijkouderling contact opnemen en het welkomstbezoek brengen. Het doel hiervan is om nieuwe leden wegwijs te maken in onze gemeente en dergelijke. Ook aan hen die zogenoemd ‘passief’ geregistreerd staan zal een bezoek worden gebracht. 

Het is mogelijk dat u regelmatig opmerkt dat onbekende mensen de kerkdiensten bijwonen. Als u denkt dat het om nieuw ingekomenen kan gaan, wat let u om eens een belangstellend gesprekje te beginnen met deze mensen. Het is belangrijk dat gasten in onze gemeente voelen dat er belangstelling is voor elkaar. Wanneer het nodig mocht zijn, kunt u dit doorgeven aan uw wijkouderling, zodat hij op de hoogte is. 

Preekrooster
zondag, 30 sep 2018
Hoevelaken
09:00: dr. P. Vermeer, Wezep
10:45: dr. P. Vermeer, Wezep
18:30: ds. J.W. Verboom, Groot-Ammers
Achterveld
09:00: geen dienst
Luister hier direct naar de dienst

Download hier de opgenomen diensten

Weekagenda
maandag
Catechese

dinsdag
Ouderenmiddag

woensdag
Kerkradio

donderdag
Consistorie, De Lofstem

vrijdag
Verkoop collectebonne